20 propostes destacades del programa municipal

Us presentem una selecció de 20 de les més de 200 propostes del programa municipal de la CUP Celrà. 

 

1. Promoure consultes populars vinculants en decisions d’interès municipal o general.

2. Crear un Consell de Dones que tingui capacitat decisòria amb l’objectiu de fomentar i introduir la perspectiva de gènere en tota l’activitat del poble.

3. Mantenir i millorar els serveis de l’oficina municipal de la gent gran: Espai Respir, tallers de memòria, atenció psicològica a familiars i cuidadors/es, etc.

4. Cercar subvencions europees o d’altres institucions per tal d’afavorir la inserció laboral dels joves.

5. Abordar un projecte d’integració paisatgística del polígon industrial, per tal de disminuir el seu impacte paisatgístic i millorar la seva imatge.

6. Elaborar el projecte de carril bici entre Celrà i Girona i buscar subvencions europees per poder dur-lo a terme.

7. Continuar millorant l’eficiència energètica dels carrers i dels equipaments municipals apostant per l’enllumenat amb LED, la biomassa i altres energies renovables.

8. Crear una planta de compostatge de residus orgànics urbans, aprofitant també els residus de la poda dels parcs i jardins municipals. Estudiar-ne la ubicació idònia a la zona del Ter.

9. Implantar el servei de minideixalleria mòbil per les diferents zones del municipi i fer-ne de noves si funciona correctament..

10. Estudiar la necessitat i la viabilitat d’oferir servei per a infants de 0-1 anys a les escoles bressol.

11. Mantenir els programes d’ajuda a persones en situació de precarietat i exclusió social. Realitzar accions transversals per eradicar l’exclusió social.

12. Elaborar un catàleg d’artistes locals per donar a conèixer les nombroses persones i col·lectius residents al municipi que es dediquen a diferents disciplines artístiques.

13. Estudiar la viabilitat d’instal·lar una estructura a la piscina municipal que permeti gaudir de piscina coberta a l’hivern i descoberta a l’estiu.

14. Continuar treballant per la reducció del dèficit i l’endeutament municipal, minimitzant costos innecessaris sense afectar la qualitat dels serveis.

15. Engegar una prova pilot de creació d’un cos de vigilància municipal, amb capacitat de sanció. Decidir la seva continuïtat mitjançant un procés participatiu

16. Dinamitzar la borsa de treball municipal, prioritzant els celranencs i les celranenques en la incorporació a empreses establertes al municipi.

17. Crear un centre de dinamització territorial, que vinculi tots els elements del patrimoni local en un espai visitable que es podria ubicar a la torre Desvern.

18. Organitzar una consulta per redefinir l’espai actual del mercat setmanal i decidir la idoneïtat o no de traslladar-lo a la plaça Catalunya.

19. Continuar i finalitzar el projecte de renovació dels portals web municipals.

20. Posar-se a disposició del Parlament per contribuir en la gestió del procés de construcció del nou Estat.