Programa municipal > Qualitat de vida

Imatge d'un parc infantilVolem mantenir l’aposta per l’escola pública i per l’educació a totes les edats, en col·laboració amb els agents del sector; garantir i incrementar les ajudes a persones en situació de precarietat i exclusió social; promoure la salut de les persones i la salut ambiental del municipi; augmentar i diversificar l’oferta cultural, i facilitar la pràctica de l’esport de base i de competició. Sempre de la mà de les entitats i col·lectius del poble.

 

EDUCACIÓ

Durant aquesta legislatura hem fet una aposta molt clara a favor de les escoles públiques del poble, defensant la gestió directa de les escoles bressol i compensant les retallades per mantenir la qualitat del servei. També s’ha invertit i s’han esmerçat molts esforços en els edificis escolars, sobretot L’Aulet, per evitar la seva degradació. Els propers quatre anys volem seguir mantenint aquesta línia de suport i bona relació amb els centres educatius, els seus professionals i les associacions de familiars d’alumnes, mitjançant les propostes següents:

■ Estudiar la necessitat d’oferir servei per a infants de 0-1 anys a les escoles bressol. En funció d’aquesta necessitat, estudiar-ne la viabilitat, tant econòmica com d’estructura de l’edifici, i la possibilitat de contractar personal d’acord amb les disposicions legals.

■ Mantenir l’actual estructura de gestió directa de les escoles bressol i no privatitzar el servei.

■ Crear una Taula del Sector Educatiu que es reuneixi periòdicament i que integri associacions de familiars d’alumnes, representants de Les Falgueres, L’Aulet i l’IES, representants dels estudiants (Consell Infantil i Consell Escolar IES), organitzacions sindicals i Ajuntament, per tal d’abordar problemàtiques concretes pactades prèviament i consensuar accions.

■ Mantenir l’aposta pel programa de reutilització de llibres de text.

■ Posar en marxa un programa d’acollida específic a les escoles per a famílies nouvingudes, a través del servei de mediació.

■ Conjuntament amb l’AMPA i la direcció de l’escola L’Aulet, estudiar la possibilitat d’obrir els patis a la tarda amb la figura d’un/a educadora de carrer per evitar actes incívics.

■ Elaborar un projecte de redistribució d’espais de L’Aulet (cuina, menjador, despatxos, integrant la casa del conserge), per adequar-los a les necessitats de l’escola.

■ Construir una rampa, d’acord amb les normes d’accessibilitat, per millorar l’accés a les instal·lacions de L’Aulet pel carrer Germans Sàbat.

■ Promoure tallers i xerrades en sinergia amb les associacions de familiars d’alumnes sobre temàtiques com l’ús de xarxes socials per part de menors, l’assetjament escolar (bullying), l’assetjament sexual…

■ Potenciar el procés de coordinació entre associacions de familiars d’alumnes per generar activitats conjuntes.

■ Incrementar els ajuts per a activitats extraescolars, colònies i activitats de lleure.

■ Mantenir i, en funció de la demanda, incrementar els cursos de català i d’alfabetització.

■ Facilitar que els col·lectius de persones immigrants aprenguin la llengua catalana i es sentin integrats a la societat catalana preservant alhora la seva cultura, fent classes simultànies de català per a mares i pares i de la llengua materna per a filles i fills.

■ Continuar millorant el drenatge del pati de les escoles per evitar inundacions puntuals.

■ Potenciar la relació intergeneracional des dels espais d’educació no formal procurant aconseguir un apropament dels infants amb la gent gran, per tal d’aprofitar els recursos i la saviesa de les persones grans i alhora promoure que siguin més actives a la vida social del poble.

■ Realitzar una enquesta sobre els cursos i tallers oferts per l’Ajuntament per tal de prioritzar els àmbits amb més demanda.

 

SERVEIS SOCIALS

Aconseguir una societat cohesionada és construir un futur millor i igualitari. L’Ajuntament ha de treballar per contrarestar tant com sigui possible les situacions que generen desigualtat i exclusió social. Per garantir que totes les famílies del municipi disposin de les eines necessàries per tirar endavant, proposem les mesures següents:

■ Reforçar els programes d’ajuda a persones i/o famílies en situació de precarietat i exclusió social. Realitzar accions transversals per eradicar l’exclusió social.

■ Garantir com a mínim un habitatge de titularitat municipal per a emergències socials o habitacionals.

■ Estudiar l’adquisició o lloguer d’habitatges per destinar-los a lloguer social per a joves, gent gran o famílies desafavorides.

■ Estudiar la bonificació de l’IBI a habitatges de lloguer destinats a un ús social.

■ Redoblar els intents d’aconseguir que les entitats financeres destinin part dels seus pisos a lloguer social.

■ Garantir mensualment la continuïtat de L’Armari dels Aliments.

■ Seguir oferint tallers de cuina vinculats amb horts comunitaris per a les famílies amb necessitats.

■ Mantenir la política d’ajuts per garantir que cap família es quedi sense els serveis més elementals (aigua, electricitat i gas).

■ Consolidar el programa d’estalvi energètic a les llars. Estendre al públic en general els cursos i tallers de caràcter pràctic orientats a l’estalvi econòmic i energètic (economia domèstica, bricolatge, reciclatge…).

■ Continuar defensant uns serveis socials ben finançats i denunciant les retallades de les administracions en aquest àmbit.

 

SALUT

Malgrat que l’Ajuntament té escasses competències en l’àmbit de la salut, pot i ha d’incidir en aquest camp de diverses formes: mitjançant campanyes preventives i de divulgació, reivindicant uns serveis sanitaris universals i de qualitat, analitzant l’impacte en la salut de totes les polítiques públiques i tenint cura de la salut ambiental del municipi, sobre la base del principi de precaució. Per això proposem:

■ Continuar promovent i potenciant des dels centres educatius i en col·laboració amb les entitats l’educació per a la salut en totes les franges d’edat, mitjançant tallers, xerrades, etc. al voltant de l’alimentació saludable i ecològica, l’exercici físic, les teràpies naturals, les drogoaddiccions, la sexualitat… fent especial èmfasi en els bons hàbits i la prevenció.

■ Fer una campanya específica, amb la col·laboració de la comunitat educativa, per promoure entre el jovent l’ús raonable del telèfon mòbil i d’altres aparells (ordinadors portàtils, tauletes, auriculars…) i evitar afeccions a mitjà o llarg termini.

■ Amb la col·laboració de persones del municipi, organitzar sortides i tallers per aprendre a identificar, recol·lectar i utilitzar les plantes medicinals del nostre entorn.

■ Organitzar xerrades, projecció de documentals, etc. entorn de l’impacte sobre la salut de l’exposició continuada a la toxicitat ambiental: agents naturals o sintètics presents en productes quotidians (menjar, cosmètics, productes de neteja, pesticides…), contaminació electromagnètica (antenes de telefonia mòbil, dispositius sense fils, xarxes d’alta tensió…), contaminació atmosfèrica, de l’aigua i el subsòl, etc.

■ Donar suport a la creació de grups d’ajuda mútua i d’associacions de familiars i persones amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial i afectades per malalties o trastorns severs. Treballar transversalment en totes les àrees de l’Ajuntament per potenciar la seva inclusió.

■ Reconèixer i sensibilitzar-se amb les persones que pateixen fibromiàlgia (FM), síndrome de fatiga crònica (SFC), sensibilitat química múltiple (SQM) i electrohipersensibilitat (EHS). Fer públic el calendari i les zones d’actuacions municipals susceptibles d’incidir negativament sobre les persones afectades per aquestes síndromes, com ara fumigacions, pintat de senyals viaris, envernissat o pintat de mobiliari urbà, asfaltatge de carrers, etc. Igualment, crear i publicar un mapa de la població on quedin identificades les ubicacions d’antenes de telefonia i àrees WiFi.

■ Tenir en compte les condicions ambientals de treball (climatització, ventilació, etc.) en els plans de salut laboral per al personal a càrrec de l’Ajuntament

■ Promoure la informació sobre la situació actual del sistema sanitari: abolició de la universalitat, llistes d’espera, manca d’especialistes, medicalització… Impulsar enquestes de satisfacció en relació amb els equipaments sanitaris presents al municipi per tal de dotar-se d’elements de pressió davant l’Administració.

 

CULTURA

Celrà ha recuperat i millorat el seu prestigi a nivell cultural. La programació cada cop més àmplia i heterogènia de l’Ateneu, la renovació de la Festa Major, les activitats culturals a la fresca i les noves festivitats populars impulsades pel teixit associatiu permeten als veïns i veïnes gaudir d’una oferta extensa i variada alhora que atreuen visitants de les comarques gironines. Per continuar enriquint la vida cultural del municipi proposem:

■ Impulsar les actuacions de cantants, artistes o companyies de teatre, dansa o altres disciplines de la Franja de Ponent, el País Valencià, la Catalunya Nord o de les Illes Balears, per tal de reforçar la consciència nacional i enfortir la relació amb la resta de territoris dels Països Catalans en l’àmbit de la cultura.

■ Apostar per establir vincles amb centres de creació artística del territori i a nivell internacional intentant entrar en nous circuits de teatre, dansa, musica…

■ Aconseguir una programació del Teatre Ateneu diversa i de qualitat, combinant propostes amateurs, alternatives i comercials, i garantint la presència de diferents disciplines artístiques: teatre, dansa, música, circ…

■ Col·laborar o establir vincles amb els esdeveniments que es programin a comarques gironines i a nivell nacional en l’àmbit de la dansa.

■ Continuar programant cinema infantil mensualment i incrementar l’oferta en períodes festius escolars. Ampliar també l’oferta per a altres públics i cercar-ne la periodicitat.

■ Elaborar un catàleg d’artistes locals per donar a conèixer i promocionar les nombroses persones i col·lectius residents al municipi que es dediquen a diferents disciplines artístiques: pintura, fotografia, tapís, teatre, dansa, música…

■ Treballar conjuntament amb els ajuntaments i les entitats dels pobles veïns per tornar a publicar la revista La Llera, en paper i/o a través d’un web o bloc, per tal de crear teixit sociocultural comú i enfortir lligams entre els municipis de la Llera del Ter.

■ Obrir el ventall cultural a propostes que incloguin la diversitat cultural del municipi

■ Recollir en un projecte audiovisual els sabers populars tradicionals recollint els coneixements, les habilitats i els oficis de la gent gran que s’estan perdent per manca de continuïtat.

■ Elaborar el projecte d’ampliació de la Biblioteca Municipal de Celrà, per tal de poder optar a subvencions del fons de biblioteques, ampliar personal, etc.

■ Planificar i posar en marxa un Centre d’Interpretació del Centre Cultural La Fàbrica.

■ Col·laborar en la producció d’espectacles de companyies de teatre, dansa, música… del municipi.

■ Continuar col·laborant activament en la Festa Major i la festa petita del municipi, garantint transparència econòmica i una oferta diversificada i per a totes les edats.

■ Mantenir l’Àrea de Cultura oberta a les propostes ciutadanes i de les entitats, com la Fira del Bolet i la Festa d’en Bernat Banyut.

■ Continuar col·laborant activament amb les entitats a diferents nivells: subvencions, xerrades, cursos, material, infraestructures, etc.

 

ESPORTS

Cal mantenir el suport als clubs esportius celranencs i les inversions en les instal·lacions esportives. Treballarem al costat de les entitats que fan possible l’esport a Celrà, dotant-les dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat. Per fer-ho proposem les mesures següents:

■ Estudiar la viabilitat d’instal·lar una estructura mòbil a la piscina municipal que permeti gaudir de piscina coberta (escalfada amb una caldera de biomassa) a l’hivern i descoberta a l’estiu

■ Millorar els horaris i el reglament de les piscines a partir de les propostes dels seus usuaris i usuàries.

■ Estudiar la utilització de sal o altres alternatives al clor per al sanejament de les piscines.

■ Incrementar la il·luminació de les pistes de tennis noves i habilitar-hi un vestidor i una petita sala multifuncional, amb la possibilitat de compartir aquests espais amb altres entitats.

■ Estudiar la construcció d’una pista de pàdel pública.

■ Continuar facilitant l’ús dels equipaments esportius a persones no federades o associades, mitjançant jornades de portes obertes i l’organització d’activitats esportives lúdiques enfocades a la interrelació de diferents col·lectius.

■ Intensificar els actes de divulgació i foment de la pràctica de l’esport per a persones discapacitades: organització de jornades d’esport adaptat, demostracions pràctiques, partits d’exhibició, etc.

■ Mantenir i millorar rutes i camins tant per anar a peu com en BTT.

■ Potenciar la Festa de l’Esport de Celrà com a esdeveniment de promoció de l’esport de base del municipi.

■ Intentar diversificar en diferents punts del poble els espais per a la pràctica de l’esport.